Jelaskan tanggungjawab, kuatkan tanggungjawab, dan ciptakan faedah

Penilaian prestasi setiap bengkel adalah salah satu langkah syarikat dan usaha penting dalam pembaharuan gaji syarikat. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangkan kos dan meningkatkan daya saing syarikat dengan berkesan. Harga bahan mentah telah meningkat secara eksponen, dan bekalan elektrik dan kekurangan air telah mencabar perusahaan. Kita mesti bertekad untuk melakukan penilaian prestasi yang baik di bengkel dan meningkatkan kecekapan bengkel sehingga syarikat mempunyai jalan keluar. Rancangan penilaian menetapkan tiga tujuan: tujuan asas, matlamat terancang, dan matlamat yang diharapkan. Dalam setiap sasaran, indikator tingkat pertama seperti output, biaya, dan keuntungan menyumbang 50%, dan sasaran pengurusan seperti kualiti, pengeluaran yang selamat, transformasi teknologi, dan produksi bersih menyumbang 50%. Apabila matlamat ditetapkan, pengarah bengkel diminta bekerja keras.

Agar perusahaan dapat berkembang dalam jangka panjang, mereka mesti mempraktikkan kemahiran dalaman mereka, memperhatikan pengurusan, dan memberikan berat dan output yang sama. Gabungan kedua-duanya tidak boleh berat sebelah. Semua pengarah bengkel harus melakukannya dengan sikap positif, memandang serius setiap indeks penilaian, menerima ujian syarikat, dan mewujudkan sistem pampasan berorientasikan prestasi.

Penilaian prestasi tahunan pengarah bengkel adalah unit perakaunan kecil yang menggabungkan perlakuan dan penilaian prestasi untuk menjadikan fungsi pengarah bengkel lebih jelas dan faedahnya lebih langsung, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja dan kecekapan syarikat. Saya berharap dengan terus meningkatkan sistem penilaian prestasi, kita dapat memastikan bahawa matlamat tahun ini berjaya diselesaikan. Diharapkan pengarah bengkel dapat memanfaatkan sumber ketua pasukan dan pekerja dengan baik dan bekerja keras untuk mewujudkan situasi baru dalam pekerjaan.


Masa pengeposan: 10 Dis-2020